Всі новини

Які права та обов’язки у ОСББ ?

Які права та обов’язки у ОСББ ?🏘
Отже, відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» об’єднання має право:
⏺ утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;
⏺ приймати рішення про надходження та витрати коштів об’єднання;
⏺ визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту об’єднання;
⏺ укладати договори;
⏺ виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку;
⏺ встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;
⏺ здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом;
⏺ визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;
⏺ здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів;
⏺ захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
⏺ використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління об’єднання;
⏺ встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку.
‼️ Крім того, для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків об’єднання має право:
🔺 робити співвласникам попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
🔺 вимагати відшкодування збитків, заподіяних спільному майну об’єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;
🔺 вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;
🔺 звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об’єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного та ремонтного фондів;
🔺 виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб.
Загальні збори об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна об’єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції визначається Кабінетом Міністрів України.
Які ж у об’єднання обов’язки?
🟢 Згідно з Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» об’єднання зобов’язане:⚠️
✏️ забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна, що належить співвласникам;
✏️ звітувати загальним зборам про виконання кошторису об’єднання за рік;
✏️ забезпечувати виконання вимог статуту об’єднання;
✏️ виконувати свої договірні зобов’язання;
✏️ забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна;
✏️ припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками;
✏️ у випадках, передбачених законодавством, статутом об’єднання, представляти інтереси співвласників відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.
Виконання зобов’язань об’єднанням належить до повноважень його правління відповідно до статуту об’єднання.