Всі новини

Виборчі фонди

Утворення виборчого фонду не є обов’язковим. Однак після проведення конференції з висування кандидатів агітація обов’язково фінансується виключно за рахунок коштів відповідного виборчого фонду (організація партії набуває статусу суб’єкта виборчого процесу з дня висування кандидатів, а кандидати – після їх реєстрації).

Виготовлення, розміщення та поширення агітаційних матеріалів за рахунок інших джерел ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Оплата усіх видів агітації повинна здійснюватися виключно у безготівковій формі!!!

З виборчого фонду може фінансуватися не лише передвиборна агітація, а й у цілому виборча кампанія, зокрема:

ВАЖЛИВО!!! з виборчого фонду обласної організації партії можна фінансувати агітацію лише кандидатів у депутати, включених до виборчого списку (пропорційна система – область; район, район у місті, село, селище, місто 10 т. +).

УВАГА!!! З цього фонду не можна фінансувати кампанію кандидатів у депутати по мажоритарних округах (село, селище, місто до 10 т.), а також усіх кандидатів на посаду голови будь-якого міста, села, селища.

  • Для кожних виборів (у кожному єдиному багатомандатному окрузі, де висунуто кандидатів) ОБЛАСНА організація партії відкриває ОКРЕМИЙ ВИБОРЧИЙ ФОНД.

Такий підхід обумовлюється тим, що:

1) підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду організації партії є копія рішення ТВК про реєстрацію кандидатів (для кожного виборчого фонду постанова саме тієї ТВК, якою зареєстровано кандидатів у депутати до відповідної ради) (ч. 2 ст. 213 Кодексу);

2) накопичувальний та поточні рахунки відкриваються в межах ЄДИНОГО багатомандатного округу, який для кожного виду виборів депутатів є різним та включає територію відповідно області, району, району в місті, міста, села, селища (п. 2.1 Рекомендацій щодо контролю за надходженням, обліком та використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, затверджених постановою ЦВК від 10.09.2020 № 245);

3) банк повідомляє відповідну ТВК про відкриття рахунку та його реквізити (ч. 6 ст. 213 Кодексу);

4) розпорядниками накопичувального та поточних рахунків призначаються, зокрема, уповноважені особи організації партії відповідно в єдиному багатомандатному та відповідних територіальних округах (ч.1 ст. 214 Кодексу), які реєструються відповідними ТВК для кожного типу виборів;

4) розпорядник накопичувального рахунку подає проміжний та остаточний фінансові звіти про находження та використання коштів виборчого фонду саме до відповідної ТВК, яка здійснює аналіз таких звітів (ч.ч. 4, 5, 8 ст. 214 Кодексу).

ВАЖЛИВО!!! Виборчий кодекс надає можливість будь-якому кандидату утворити власний виборчий фонд, у тому числі кандидату, включеному до виборчого списку (пропорційна система 10 т.+). При цьому фінансувати агітацію за таких кандидатів також можна із відповідного виборчого фонду організації партії.

Слід розрізняти специфіку відкриття рахунків з одного боку – організацією партії, а з іншого – кандидатом.

Організація партії може відкрити лише ОДИН ПОТОЧНИЙ рахунок для ОДНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО округу в межах ЄДИНОГО багатомандатного округу.

Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду інформує відповідну ТВК про відкриття рахунку та його реквізити.

Суб’єкт утворення виборчого фонду  

Види рахунків виборчого фонду

Перелік документів для відкриття рахунку виборчого фонду відповідно до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.07.2020 р. № 102
Обласна організація партії Накопичувальний рахунок,

на який надходять кошти

 

 

(відкривається у межах ЄДИНОГО багатомандатного виборчого округу)

1) заява про відкриття рахунку (додаток 2 до Порядку);

2) засвідчена ТВК копія рішення про реєстрацію кандидатів, включених до списку;

3) паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника організації партії;

4) документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію представника організації партії в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

5) довіреність від організації партії на відкриття рахунку

 

Поточні рахунки,

з яких фінансується виборча кампанія

(не більше 1 рахунка для одного територіального округу. Один рахунок може обслуговувати декілька територіальних округів (відкривається у межах ЄДИНОГО багатомандатного округу)

1) заява про відкриття рахунку (додаток 2 до Порядку);

2) довідка банку про відкриття накопичувального рахунку;

3) паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника організації партії;

4) документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію представника організації партії в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

5) довіреність від організації партії на відкриття рахунку

Кандидат у депутати ради будь-якого рівня

Поточний рахунок,

на який надходять кошти та фінансується агітація (відкривається в межах виборчого округу (кандидат, включений до виборчого списку – в межах ЄДИНОГО багатомандатного округу) або на території відповідного села, селища чи району).

1) паспорт або інший документ, що посвідчує особу кандидата;

2) документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи – кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3) заява про відкриття рахунку (додаток 1 до Порядку);

4) засвідчена ТВК копія рішення ТВК про реєстрацію відповідного кандидата/ про реєстрацію виборчого списку кандидатів.

Кандидат на посаду сільського, селищного,міського голови Поточний рахунок,

на який надходять кошти та фінансується агітація

(відкривається в межах ЄДИНОГО одномандатного виборчого округу або на території відповідного села, селища чи району).

Кандидат у депутати чи кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови може бути розпорядником поточного рахунку власного фонду або призначити розпорядником поточного рахунку свою довірену особу.

Розпорядники накопичувального рахунку зобов’язані вести ОБЛІК НАДХОДЖЕНЬ та РОЗПОДІЛУ КОШТІВ між поточними рахунками.

Розпорядники поточних рахунків забезпечують ДОДЕРЖАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ та ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ коштів.

Забороняється здійснювати

добровільні внески до виборчого фонду:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) анонімним жертводавцям (без зазначення у платіжному документі відомостей про ПІБ, дати народження та адреси місця проживання громадянина);

3) юридичним особам, їх філіям і представництвам.

Перераховувати добровільні внески до виборчого фонду можна лише до 23 жовтня 2020 р. (пізніше, – автоматично перераховуються установою банку до відповідного місцевого бюджету).

 Однак розмір добровільного внеску однієї фізичної особи до одного виборчого фонду обмежується за СУМОЮ – не може перевищувати 10 розмірів мінімальної заробітної плати (10 х 5000 = 50 000 грн.).

Власні кошти організації партії, кандидата, до виборчого фонду, НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБМЕЖЕННЯМ ні за сумою, ні за кількістю перерахувань.

Для здійснення внеску до виборчого фонду до установи банку або відділення зв’язку подаються такі документи:

– паспорт громадянина України (або інший документ, передбачений ч. 1 ст. 8 Виборчого кодексу);

– платіжний документ, у якому обов’язково зазначаються: ПІБ, дата народження та адреса місця проживання громадянина України.

Розпорядник рахунку має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він має подати відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито відповідний рахунок виборчого фонду.

 Такий добровільний внесок повертається фізичній особі за рахунок її внеску, а в разі неможливості повернення – перераховується до місцевого бюджету.

Якщо внесок перевищує граничний розмір банк (за заявою та платіжним документом, поданих розпорядником відповідного рахунку) повертає «надлишок» фізичній особі за рахунок її внеску, а в разі неможливості – перераховує до відповідного місцевого бюджету.

Розпорядник рахунку зобов’язаний відмовитися від внеску особи, яка не має права його здійснювати, та подати до банку, де відкрито рахунок виборчого фонду, заяву про відмову від внеску з цієї причини (такий внесок перераховується до відповідного місцевого бюджету).

За надходженням, обліком і використанням коштів виборчого фонду здійснюється вибірковий контроль.

Контролюючими органами є відповідна ТВК та банк, в якому відкрито рахунок виборчого фонду.

Банк щотижнево надає розпоряднику відповідного рахунку (або за його зверненням) відомості про:

– розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду;

– рух коштів на рахунках;

– залишки коштів на рахунках.

Об’єкт перевірки ТВК:

1) дотримання порядку відкриття рахунків виборчих фондів щодо кількості рахунків, місця їх відкриття, порядку призначення розпорядників рахунків;

2) джерела формування виборчого фонду;

3) джерела надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду;

4) дотримання обмежень щодо розмірів внесків до виборчого фонду;

5) повернення особі, яка здійснила добровільний внесок, що перевищує граничний розмір, до відповідного місцевого бюджету суми, що перевищує встановлений розмір внеску;

6) випадки здійснення добровільних внесків до виборчого фонду особами, які не мають права їх здійснювати, та перерахування таких внесків до відповідного місцевого бюджету;

7) цільове використання коштів виборчого фонду;

8) наявність договорів (угод) про придбання в установленому порядку товарів, виконання робіт, надання послуг, а також факту та часу надходження коштів з поточного рахунку виборчого фонду на рахунок контрагента за договором (угодою);

9) строки витрачання коштів виборчого фонду;

10) правильність відображення в обліку надходжень до виборчого фонду та здійснення з нього витрат.

Розпорядники коштів ЗОБОВ’ЯЗАНІ скласти відповідну звітність і подати у чітко встановлені строки два види фінансових звіти: ПРОМІЖНИЙ та ОСТАТОЧНИЙ.Форми фінансових звітів затверджуються ЦВК.

У разі виявлення ознак порушення вимог законодавства ТВК за результатами аналізу фінансових звітів у 5-тиденний строк з дня їх виявлення письмово повідомляє відповідні органи для притягнення правопорушників до відповідальності.

– щодо виборчого фонду організації партії:

розпорядник поточного рахунку до 16 жовтня 2020 р. включно подає розпоряднику коштів накопичувального рахунку проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до 10-го дня до дня голосування;

розпорядник накопичувального рахунку до 19 жовтня 2020 р. включно подає до відповідної ТВК проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до 10-го дня до дня голосування.

– щодо виборчого фонду кандидата:

розпорядник поточного рахунку зобов’язаний до 19 жовтня 2020 р. включно подати до відповідної ТВК проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до 10-го дня до дня голосування.

розпорядник поточного рахунку до 30 жовтня 2020 р. включно подає розпоряднику накопичувального рахунку остаточний фінансовий звіт;– щодо виборчого фонду організації партії:

розпорядник коштів накопичувального рахунку до 1 листопада 2020 р. включно подає до відповідної ТВК остаточний фінансовий звіт.

– щодо виборчого фонду кандидата:

розпорядник поточного рахунку до 1 листопада 2020 р. включно подає до відповідної ТВК остаточний фінансовий звіт.

 УВАГА!!! Відомості проміжних та остаточних фінансових звітів ОПРИЛЮДНЮЮТЬСЯ ТВК протягом 2-ох днів з дня їх отримання на своїх офіційних веб-сайтах (за наявності), веб-сайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший спосіб, визначений ТВК.

Обласна організація партії оприлюднює проміжні та остаточні фінансові звіти на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) або в інший спосіб в мережі Інтернет протягом 2-ох днів з дня їх отримання.

 За порушення порядку або строків подання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду встановлено АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (ст. 21221 КУпАП) у вигляді штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 – 6 800 грн.) та КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за подання завідомо недостовірних відомостей у таких звітах (ст. 1591 Кримінального кодексу) у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 – 5 100 грн.) або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації (ст. 21215 КУпАП) тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 190 – 1 700 грн.) і на посадових осіб – від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 – 2 210 грн.) з конфіскацією суми фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, наданої або отриманої з порушенням закону.

 Витрачання коштів з поточних рахунків припиняється
о 18 годині 28 жовтня 2020 р.

Банк, в якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду організації партії, не пізніш 28 жовтня 2020 р. перераховує не використані кошти на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.

Невикористані кошти виборчого фонду на підставі рішення керівного органу обласної організації партії (бюро), прийнятого у 5-денний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, перераховуються розпорядником накопичувального рахунку на поточний банківський рахунок організації партії у 3-денний строк із дня прийняття такого рішення.

Невикористані кошти виборчого фонду кандидата у 5-денний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів мають бути перераховані розпорядником поточного рахунка на поточний банківський рахунок відповідного кандидата.

Добровільні внески, що надійшли до виборчого фонду після 23 жовтня 2020 р., перераховуються банком до відповідного місцевого бюджету.

Банк закриває рахунки виборчого фонду на 16 день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів.

УВАГА! Це роз’яснення підготовлено з урахуванням нормативно-правової бази станом на «18» вересня 2020 р. Враховуючи можливість внесення змін до Виборчого кодексу України та/або актів ЦВК, НАЗК, НБУ, необхідно перевіряти актуальність відповідних актів (їх окремих положень) на момент їх застосування.