Всі новини

Верховна Рада України – єдиний законодавчий орган влади

Верховна Рада України – єдиний законодавчий орган влади.

◽️Конституційний статус Верховної Ради України характеризується закріпленням в Основному Законі принципу поділу влад на законодавчу, виконавчу та судову гілки.

◽️Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада.
Верховна Рада – парламент України.

◽️Парламент – представницький виборний і вищий колегіальний орган державної влади, який функціонує в умовах демократичного управління і має свої повноваження у сфері законотворчості.

◽️Верховна Рада є колегіальним органом. Це означає, що усі питання своєї компетенції Верховна Рада вирішує спільно шляхом голосування. В Конституції України при вирішенні різних питань компетенції Верховної Ради закріплюється різний порядок голосування і набрання різної кількості голосів від 1/3 до 3/4 її конституційного складу.

◽️Колегіальність Верховної Ради підкреслюється і її складом. Вона складається з групи депутатів, а саме 450 народних депутатів. Чисельність її залежить від представницького характеру Верховної Ради.

◽️Народний депутат представляє у Верховній Раді інтереси всього народу України і має вільний мандат.

◽️Верховна Рада є постійно діючим органом. Відповідно до Конституції народні депутати, як члени колегіального представницького органу діють на постійній основі. З моменту їх обрання і на весь період повноважень народні депутати повинні здати до управління кадрів апарату Верховної Ради свої трудові книжки. Саме Верховна Рада вважається їх основним місцем роботи, де вони працюють на постійній основі і на них поширюється положення щодо несумісності їх мандата. У вільний від основної роботи час вони можуть займатися лише викладацькою, науковою, творчою діяльністю чи медичною практикою у вільний від виконання обов’язків народного депутата час.

◽️Загальнодержавний характер Верховної Ради підкреслюється декількома обставинами. Наявність у неї загальнодержавних функцій і повноважень.

◽️До її функцій відносяться: законодавча, установча, контрольна, представницька та інші. Її повноваження свідчать про те, що права і обов’язки вона здійснює у галузі державного будівництва на загальнодержавному рівні: вносить зміни до Конституції України, призначає всеукраїнський референдум, приймає закони, затверджує Державний бюджет України, визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики тощо.

◽️Легітимний характер Верховної Ради підкреслюється, по-перше, тим, що вона обирається на демократичних засадах відповідно до діючого законодавства народом України. По-друге, вона є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її конституційного складу.

◽️Верховна Рада є органом загальної компетенції, це випливає з її повноважень, що закріплені у ст. 85 та інших нормах Конституції України. Верховна Рада вирішує саме загальнодержавні питання щодо урегулювання законами суспільних відносин, формування державних органів, здійснення загальнодержавного контролю та проведення внутрішньої і зовнішньої політики в інтересах держави і всього українського суспільства.

◽️Свої повноваження Верховна Рада поширює на всю територію української держави. Прийняті нею закони та постанови (інші акти) мають загально державне значення, обов’язкові до виконання на всій території України усіма суб’єктами права та громадянами України навіть за межами України.

◽️Обираються народні депутати на основі загального, вільного, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування строком на чотири роки за змішаною пропорційно-мажоритарною виборчою системою.