Всі новини

Термін та строк. В чому різниця?

Термін та строк. В чому різниця?
Яка різниця – застосовувати слово «строк» чи «термін»❓
Для звичайної людини це одне і те саме. Але в юридичній практиці має значення навіть кома, не те що застосування двох різних термінів для опису одного й того самого поняття.
✅Строк:
1. Певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення
2. Визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами
3. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок
4. Можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду
✅Термін:
1. Певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, що має юридичне значення
2. Визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати
3. Можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду
❗️Закінчення строку:
➖Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку.
➖До строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року.
➖Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку.
➖Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п’ятнадцяти дням.
➖Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця.
➖Строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку.
➖Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
❗️Порядок вчинення дій в останній день строку:
✔️Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.
✔️Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв’язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.
🟢Наприклад, у Постанові Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17.12.2013 № 14 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань» надано роз’яснення щодо правильного розуміння та застосування понять «термін» та «строк». У п. 1.9 зазначено, що якщо у договорі виконання грошового зобов’язання визначається до настання певного терміну, наприклад, до 1 серпня 2014 року (ч. 2 ст. 252 ЦК України), то останнім днем виконання такого зобов’язання вважається день, що передує цьому терміну (в даному прикладі – 31 липня 2014 року). Водночас коли у тексті договору виконання грошового зобов’язання визначено “по 1 серпня 2014 року” або “включно до 1 серпня 2014 року”, то останнім днем виконання такого зобов’язання буде 1 серпня 2014 року.