Всі новини

Сексизм – це…?

Наголошуюємо, що ґендерна рівність має дуже важливе значення для захисту прав людини,функціонування демократії та належного врядування, для поваги до верховенства права й просування добробуту для всіх.

Рада Європи вперше закріпила поняття дискримінації за ознакою статі в Рекомендації CM/Rec(2019)1 “Запобігання та боротьба із сексизмом” https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-ukr/1680968561.

“Сексизм – це будь-який акт, жести, візуальна репрезентація, сказані чи написані слова, практика чи поведінка, які базуються на ідеї, що особа чи група осіб є малозначимими через їхню стать. Сексизм – прояв історично нерівних владних відносин між жінками й чоловіками, що веде до дискримінації та перешкоджає повному поліпшенню становища жінок у суспільстві”, – йдеться у документі.

Йдеться про дії і визначення, що виникають у публічній чи приватній сфері, онлайн чи офлайн, з метою чи які мають наслідком:

  • порушення гідності або прав людини чи групи людей
  • спричинення фізичної, психологічної, соціально-економічної шкоди або страждання людині чи групі людей
  • створення ворожого, принизливого середовища
  • створення бар’єрів у реалізації прав для людини чи групи людей
  • підтримка і закріплення гендерних стереотипів.