Всі новини

Охорона авторського права на фотографії у мережі Інтернет

Відповідно до ст. 2 Бернської конвенції “Про охорону літературних і художніх творів” та ст.8 ЗУ “Про авторське право і суміжні права” фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, охороняються як об’єкти авторського права у галузі науки, літератури і мистецтва.
❗️Для будь-якого використання фото (за винятком окремих випадків вільного використання творів) потрібно отримати згоду власника авторських прав з одночасною виплатою йому авторської винагороди. Але навіть якщо таке використання підпадає під випадки вільного, закон зобов’язує вказувати ім’я автора й джерело такого запозичення.
✅Для того, щоб зрозуміти чи є конкретний результат об’єктом авторського права слід враховувати наступне:
➖за змістом ст.421, 433, 435 ЦК України, ст.7 і 8 ЗУ “Про авторське право і суміжні права” об’єктом авторського права є лише той результат, який створено творчою працею;
➖доки не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею.
❗️Правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.
⚠️У п. 31 Постанови Пленуму ВСУ “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав” зазначено наступне: розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є поданням творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором відповідно до п.9 ч.3 ст.15 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”, тобто таке розміщення є правомірним лише з дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське право.
✅Згідно зі ст.1 ЗУ “Про авторське право і суміжні права” відтворенням є виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер.
❗️Якщо у зв’язку з таким розміщенням у мережі Інтернет порушуються майнові права суб’єкта авторського права, визначені ст.15 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”, то це дає підстави для судового захисту авторського права (п.”а” ст.50 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”).
✅При вирішенні відповідних спорів суд повинен установити, чи перебуває веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій пред’явлено позовні вимоги, а також чим підтверджується факт порушення нею авторського права.
✏️Дані про власника веб-сайта можуть бути витребувані відповідно до положень ст. 85 та ст. 100 ЦПК України в адміністратора системи реєстрації та обліку доменних назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет.
❗️Неправомірне зберігання копії комп’ютерної програми в пам’яті електронного засобу (комп’ютера тощо) є порушенням майнового авторського права.
Захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.
За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб’єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.
✅Щоб не порушувати авторське право та не тратити час на походи до судів краще за все:
– не використовувати зображення та фото без законних на те підстав, особливо в комерційних цілях;
– використовувати зображення й фото з вільних і безкоштовних бібліотек;
– пам’ятати (або дослідити питання) про авторське право та вільні публічні ліцензії;
– посилатися на автора й джерело запозичення, якщо використання підпадає під вільне;
– творити власні об’єкти авторського права.