Всі новини

Роль асоціацій органів місцевого самоврядування – європейський досвід

Автор: Магнус Ліллестрьом, експерт SKL International

З початку минулого століття міста, селища та муніципалітети Європи створили власні асоціації для отримання взаємної вигоди. Їх структура та завдання були досить подібні не залежно від часу та країни. Асоціація органів місцевого самоврядування (АОМС), як правило, має конгрес або генеральну асамблею як найвищий орган прийняття рішень і відносно потужну виконавчу структуру, в поєднанні з секретаріатом та експертами з тематичних питань.

Завдання, які, як правило, беруть на себе асоціації органів місцевого самоврядування, можна розділити на три групи:

  1. Посилення потенціалу своїх членів шляхом розповсюдження інформації (включаючи роз’яснення відповідного законодавства), консультативні послуги, розробка методик та інструментів, діяльність з розбудови інституційного потенціалу тощо.
  2. Представлення та захист інтересів своїх членів перед органами державної влади. Зазвичай це робиться як за допомогою структурованих, так і неформальних консультацій, петицій, участі в робочих групах, що розробляють відповідне законодавство тощо
  3. Забезпечення платформи для своїх членів для обміну досвідом та передовими практиками та створення культури, яка дає змогу членам узгоджувати спільні позиції з питань, що стоять на порядку денному держави, тобто мати можливість говорити в один голос.

Право на об’єднання органів місцевого самоврядування закріплено в Європейській хартії місцевого самоврядування, яка була підписана державами – членами Ради Європи. Пункт 2 Статті 10 Хартії говорить:

Право органів місцевого самоврядування бути членом асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації органів місцевого самоврядування визнається кожною державою.

Хартія також передбачає, що з ОМС слід проводити консультації «У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, з останніми мають проводитися консультації, у міру можливості своєчасно і належним чином», а також щодо фінансових ресурсів, які їм будуть надані. Оскільки державі було б неможливо проводити індивідуальні консультації з сотнями чи тисячами ОМС, природно проводити ці консультації через представницькі організації місцевого самоврядування. Там, де різниці між різними типами муніципалітетів великі, важливо мати можливість проводити консультації з кількома асоціаціями, щоб переконатися, що всі голоси представлені в консультаціях.

У багатьох країнах ОМС створюють асоціації за типологією, тобто міста належать до однієї асоціації, а сільські муніципалітети до іншої. Те саме стосується субрегіональних та / або регіональних органів самоврядування. Причиною цього була необхідність мати представлення конкретних інтересів кожного типу місцевого самоврядування перед державними органами, що приймають рішення. Проте, як зазначено нижче, зрілі АОМС історично прагнуть або об’єднатися у більші асоціації, що представляють усі місцеві та регіональні ОМС, або використовувати інструменти координації між різними асоціаціями в країні, щоб мати можливість говорити одним голосом. Здається, умовою для існування цих структур є високий рівень взаємної довіри між різними типами ОМС.

Зазвичай, АОМС отримує найбільшу частку свого доходу від членських внесків та від плати за послуги. Деякі асоціації також керують компаніями, які надають конкретні послуги, такі як закупівлі, ІТ-спеціальне програмне забезпечення та його підтримка, навчальні заклади для фахівців з місцевого самоврядування, дослідницькі центри тощо. Крім того, держава може розглядати АОМС як найбільш вдалого партнера для розробки та управління проектами для посилення інституційного потенціалу ОМС і таким чином направити фінансування таких проектів через АОМС. У Європейському Союзі та його державах-членах також існує давня традиція підтримувати асоціації ОМС у країнах-кандидатах на вступ, оскільки ці суб’єкти вважаються важливими для налагодження демократичних процесів та впровадження реформ.

Демократичність структури та культура АОМС надзвичайно важливі для їх здатності бути корисними для своїх членів та партнерів в органах державної влади. Зазвичай конгрес або загальна асамблея є найвищим органом, що приймає рішення в межах АОМС. Члени, як правило, мають представництво відповідно до їх розміру, оскільки членські внески також, як правило, пропорційні кількості населення кожного члена. У країнах, де місцевих політиків обирають за партійними списками, конгрес АОТГ має тенденцію голосувати та обирати свою раду та комітети майже завжди з пропорційним партійним представництвом. Після обрання ці органи активно працюють над подоланням партійних розбіжностей та пошуком спільних позицій, щоб мати можливість говорити одним голосом місцевого самоврядування. Лише якщо вони можуть знайти компроміси, що задовольняють інтереси як малих, так і великих членів, і представників усіх політичних течій, вони можуть досягти успіху в переговорах з органами національного рівня (і сприяти державі у врахуванні багатьох різних інтересів).

Якщо трапиться так, що одна партія домінує в асоціації або кілька асоціацій утворюються на основі різної партійної приналежності – послуги для членів та консультації з урядом виходять набагато слабшими.

У деяких країнах існують спеціальні закони, що регулюють роль та статус АОМС. В інших є норми, передбачені законом про місцеве самоврядування, а в третіх – нічого, крім загального законодавства про громадські організації та спілки, не застосовується до АОМС.

Більше читайте тут