Всі новини

Інструмент «Прочитання рішень рад, виконавчих комітетів та розпоряджень голови»

Інструмент «Прочитання рішень рад, виконавчих комітетів та розпоряджень голови»
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» всі ухвалені рішення та підписані розпорядження набувають чинності тільки після їх оприлюднення, а в актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої забо­ронено законом.
Отже, голова громади (ради) та секретар ради (заступник) зобов’язані оприлюднювати всі рішення сесії ради, виконавчого комітету та розпоря­дження голови на офіційному вебсайті ради. Якщо у вас після прочитання тексту акта з’явились зауваження чи пропозиції, то обов’язково оформіть їх письмово. Якщо у вас є зауваження та пропозиції до рішень сесії ради, то запропонуйте міському голові чи депутатам міської ради підготувати зміни до тексту рішення або подайте самі відповідні правки. Якщо у вас є пропозиції щодо рішення виконавчого комітету, то варто звернутися з пись­мовими пропозиціями.
Проте якщо ви вважаєте що акти не відповідають законам чи пору­шують ваші права, то слід організувати звернення про внесення змін або звернутися з адміністративним позовом до суду.