Всі новини

Депутатський контроль – важлива складова діяльності

Депутатський контроль – важлива складова діяльності

Однією з головних функцій депутата місцевої ради є контроль від імені громади та виборців за всім, що відбувається на місцевому рівні. Цей громад­ський контроль закріплений у чинному законодавстві, у законах про місцеве самоврядування, про статус місцевих депутатів, а також у ст. 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: «Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громад­ськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо».

Отже, здійснювати громадський контроль, особливо за документами місцевої влади, повинні не тільки депутати місцевих рад, але саме депутат є найпотужнішою фігурою на місцевому рівні для здійснення такої діяль­ності. Розглянемо головні інструменти цього контролю.

Інструмент «Прочитання та аналіз проектів»

Ефективно формою контролю є завчасне прочитання та вивчення проектів рішень виконавчого комітету, а також самої ради. Для депутатів районних та обласних рад — прочитання проектів рішень рад та виконкомів громад своєї території, а також власної ради. Після змін у законодавстві проекти рішень оприлюднюються обов’язково. Без оприлюднення проекту для громадян розгляд проекту є незаконним, про що слід попереджати ради та виконавчі комітети.

Так, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що проекти рішень місцевих рад та виконавчих комітетів опри­люднюються на вебсайті місцевої ради не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх розгляду. А ст. 9 Закону України «Про засади державної регуля­торної політики у сфері господарської діяльності» визначає, що строк, протягом якого від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуля­торного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Отже, кожен проект рішення ради / виконкому оприлюднюється мінімум за 10 робочих днів до розгляду, а інколи за місяць і більше. Недотримання цього терміну є прямою підставою для скасування прийнятого рішення через суд.

Якщо місцева влада щось вирішила з порушеннями, то у людей є 6 місяців, щоб подати до суду для скасування документа місцевої влади. Цим правом варто користуватися, якщо права громади були порушені під час ухвалення місцевою владою документа, а депутат має попередити раду або виконавчий комітет. Одне з завдань депутата — внести в протокол попередження, проконтролювати, щоб у протоколах та стенограмах було чітко зафіксовано, що депутат попереджав усіх присутніх, що рішення місцевої ради або виконавчого комітету може бути скасоване через відсут­ність попереднього оприлюднення проекту або недотримання термінів.

Наприклад, через малий строк оприлюднення (менше 10 робочих днів) громадяни могли не встигнути повідомити владу про ті чи інші сторони / аспекти ухваленого документа. Крім того, за 10 днів до розгляду питання на пленарному засіданні сесії місцевої ради громадяни мають бути поін­формовані про засідання ради (чергова сесія), а у виняткових випадках — за 1 день (позачергова). Такі вимоги ст. 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлені ще в 1997 р.

Отже, усі рішення сесії ради та виконавчого комітету повинні бути опри­люднені на офіційному вебсайті ради за 10 робочих днів до дня їх розгляду на засіданні з метою прийняття.

У разі якщо ви маєте пропозиції чи зауваження до текстів проектів рішень, обов’язково надішліть офіційне письмове звернення на ім’я голови, керівників депутатських фракцій та членів виконавчого комітету. Найкраще, якщо це буде колективне звернення жителів міста, голів громадських орга­нізацій, ОСББ та лідерів думок. Обов’язково відвідайте засідання постійної депутатської комісії, яка буде попередньо розглядати проект рішення та висловіть свою позицію.

Також аналізуйте проекти рішень. Оточіть себе активними громадянами, експертами, помічниками, фахівцями тощо. Надсилайте їм проекти рішень та просіть перевірити, пояснити, проконтролювати зміст тексту. Чим більше людей навколо вас читатиме проекти рішень, тим потужнішими будуть ваші виступи та вплив депутата!

Інструмент «Прочитання рішень рад, виконавчих комітетів та розпоряджень голови»

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» всі ухвалені рішення та підписані розпорядження набувають чинності тільки після їх оприлюднення, а в актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої забо­ронено законом.

Отже, голова громади (ради) та секретар ради (заступник) зобов’язані оприлюднювати всі рішення сесії ради, виконавчого комітету та розпоря­дження голови на офіційному вебсайті ради. Якщо у вас після прочитання тексту акта з’явились зауваження чи пропозиції, то обов’язково оформіть їх письмово. Якщо у вас є зауваження та пропозиції до рішень сесії ради, то запропонуйте міському голові чи депутатам міської ради підготувати зміни до тексту рішення або подайте самі відповідні правки. Якщо у вас є пропозиції щодо рішення виконавчого комітету, то варто звернутися з пись­мовими пропозиціями.

Проте якщо ви вважаєте що акти не відповідають законам чи пору­шують ваші права, то слід організувати звернення про внесення змін або звернутися з адміністративним позовом до суду.

Інструмент «Контроль засідань»

Незважаючи на поширення інтернету та документів у онлайн-доступі, найкращим засобом контролю за місцевою владою є особистий контроль та особиста участь. Щоб охопити всі засідання та всі робочі групи всіх органів, депутату слід активно залучати помічників та створити команду. Тоді депутат зможе бути всюди одночасно, навіть якщо паралельно відбу­вається кілька засідань в один і той самий час.

Для цього громадяни мають право вільно відвідувати всі засідання місцевої влади. Зокрема п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ще в 2011 р. відкрив доступ до засідань усіх органів влади. Право вільно відвідувати сесії, комісії, президії, виконкоми, комісії виконкомів тощо — це конституційне право громадян на інформацію. Зокрема, право на публічну інформацію. Кожен громадянин має право вільно прийти на засідання ради, виконавчого комітету, колегії, комісії, сесію тощо. На президії в районні та обласні ради також вільний вхід.

Ще більше прав має депутат, як-от право на виступ, внесення питання в порядок денний, дорадчий голос, внесення проекту рішення, право на запитання, на подання довідки, на дебати тощо. Радимо такі ж самі права надати помічникам-консультантам депутата місцевої ради.

Станом на сьогодні жоден закон не дає підстав провести закрите засі­дання сесії, комісії, виконкому, президії місцевої влади. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» дає можливість місцевій раді тільки встановити процедуру відвідування, зокрема правила поведінки, спосіб отримання слова тощо, але місцева рада не може обмежити право відві­дувати засідання, обмежити місцями, вимогою про завчасне повідомлення тощо.

До того ж усі мають право не тільки вільно відвідувати засідання, але й записувати все, що відбувається. У нас є відеокамери, мобільні телефони з камерами, фотоапарати і т. д. Ми можемо фотографувати, записувати все, що бачимо навколо. Усюди, куди нам вдалося потрапити (в примі­щення, кабінет, залу, коридор, подвір’я тощо), можна знімати, бо ми в публіч­ному місці, а діяльність усього місцевого самоврядування проходить відкрито та публічно. Захисту підлягають виключно персональні дані, але самі засідання та заходи, на яких обговорюються ті ж самі персональні дані, є відкритими. Знімати можна всюди, де ви перебуваєте під час засі­дань, виступів, демонстрації документів: у холах, кабінетах, якщо ви туди завітали, навіть у коридорах.

Акти, які забороняють зйомку, — застарілі, а якщо вони чинні до цього часу, то їх слід скасувати. Будь-які обмеження на зйомку під час засідань місцевої влади, відвідування її тощо є перешкоджанням у діяльності та в отриманні інформації.

 

До речі, прогресивні ради записують себе самі. Крім того, багато місцевих рад ведуть відеоархіви власних засідань, інколи навіть не з однієї, а з кількох камер. Відеоархіви, які створюють місцеві влади, не тільки сприяють прозо­рості, але й захищають місцевих чиновників від «бєспрєдєла» правоохо­ронців, які, наприклад, можуть підкинути хабар.

Місцеві ради у своїх регламентах та положеннях визначають процедури підготовки, обговорення та прийняття рішень сесією чи виконавчим комі­тетом. Важливо слідкувати за дотриманням процедур у роботі органів місцевого самоврядування, і якщо такі процедури порушені, то подавати позов до адміністративного суду. Такі практики, як потреба завчасного звернення для відвідування пленарних засідань ради, фізичне перешкод­жання доступу працівниками поліції чи працівниками комунальних підпри­ємств, визначення лише певної кількості громадян, які можуть потрапити в зал засідань, чи проведення закритих засідань, — усі вони є грубим пору­шенням права.

Протоколи сесій ради та засідань постійних депутатських комісій повинні бути оприлюднені на вебсайті ради. Перечитуючи ці офіційні документи, ви можете аналізувати хід засідань. Також важливо мати можливість читати висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, для того щоб розуміти попередню позицію депутатських фракцій та окремих депу­татів щодо питань порядку денного.

У випадку відсутності оприлюднених протоколів сесій, засідань, комісій слід притягувати винних до відповідальності. А якщо протоколи оприлюд­нені, їх слід аналізувати та дивитися, хто і за що голосує. По-перше, голо­сування в раді стали поіменними, а по-друге — запроваджено поняття «конфлікту інтересів». Тільки громада може перевірити, як голосують особи, що мали право голосу: в інтересах громади чи у власних.

Інструмент «Бюджетний та фінансовий контроль»

За останні роки створено багато можливостей відкритого пошуку інфор­мації про закупівлю товарів, послуг та робіт. Контроль за витрачанням коштів бюджету та комунальних підприємств розширено. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» зобов’язує публікувати на вебсайті spending.gov.ua інформацію про використання бюджетних коштів та коштів підприємств, отриманих ними від господарської діяль­ності. Радимо зібрати інформацію про коди ЄДРПОУ всіх головних розпо­рядників, розпорядників та окремо комунальних підприємств і регулярно перевіряти трансакції з бюджетними коштами, які проводять органи місце­вого самоврядування.

Отримати інформацію про надпорогові закупівлі органів місцевого само­врядування можна на вебсайті модуля аналітики системи публічних заку­півель ProZorro та на dozorro.org. Органи місцевого самоврядування зобов’язані використовувати систему електронних публічних закупівель.

Також ви можете слідкувати за планами місцевої влади щодо закупі­вель, адже на вебсайті prozorro.gov.ua оприлюднюється план закупівель та додатки до плану, у яких є інформація про допорогові закупівлі. Інформацію про юридичних осіб чи фізичних осіб — підприємців, які отри­мали бюджетні кошти, можна знайти на вебсайті Міністерства юстиції: usr. minjust.gov.ua/ua/freesearch.

Разом з тим бюджетний та фінансовий контроль передбачає викори­стання багатьох механізмів, про які йшлося вище, та може запобігати корупції, позитивно впливати на роботу органів влади.

Можна дослідити, скільки фактично коштувала та чи інша послуга (вебсайт або інформаційний запит), і при тому перевірити реальне викори­стання бюджетних коштів у рішеннях ради про бюджет з урахуванням змін до нього та у звітах про виконання бюджету. Тобто спочатку треба витре­бувати інформацію, яка вас цікавить, а потім подивитися, що відбувається насправді.

У такий спосіб громадяни можуть моніторити, чи дійсно проводяться ті чи інші роботи, і таким чином запобігти неефективному витрачанню коштів громади. Громадяни можуть спостерігати та контролювати роботи у влас­ному під’їзді, з’ясувавши перед цим їхню вартість; у власній школі, дізнав­шись перед цим, яка ціна вирішення того чи іншого питання; ремонт вулиці, подивившись документи місцевої влади. Також можна контролювати всю систему закупівель, які проводять бюджетні комунальні підприємства, установи та організації. Проте такий детальний та постійний контроль вимагає професійного підходу, хоча насправді всі механізми доступні та відкриті кожному.

Місцеві ради часто ухвалюють десятки цільових програм, проте рідко визначають чіткі кількісні та якісні показники, які є в паспорті програми, а також заходи, на які витрачаються бюджетні кошти за цією програмою. Тому, коли виконавці цільових програм звітують про виконання програм на основі очікуваних результатів, неможливо визначити ефективність витрачання коштів.

Також важливо уважно читати цільові програми, адже часто там можуть бути визначені процедури, наприклад, отримання дозволу на розміщення зупинкового комплексу.

Інструмент «Дослідження декларацій»

Не тільки місцеві депутати, але й чиновники, керівники комунальних підприємств зобов’язані подавати свою декларацію за місцем роботи. Часто стиль життя посадовців чи депутатів не відповідає їхній декларації. Для того щоб це перевірити, потрібно проаналізувати соціальні мережі, де зареєстровані службовці чи обранці (фейсбук та інстаграм). У разі вияв­лення невідповідностей варто підготувати скаргу до Національного агент­ства з питань запобігання корупції та оприлюднити інформацію в ЗМІ.

Інструмент «Контроль дати»

Оформленими наслідками (продуктами) роботи місцевої влади є доку­менти. І усі документи місцевої влади набувають чинності в той день, у який вони оприлюднені, а право на публічну інформацію про роботу влади гарантується законом. Отже, важливо знати не тільки день, коли документ було прийнято, але й день, коли документ було оприлюднено, тобто день набуття чинності. Тому біля кожного документа ставиться дата оприлюд­нення, це вимога закону.

Закон «Про доступ до публічної інформації» дає владі 5 робочих днів для оприлюднення інформації. За порушення передбачена відповідаль­ність. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 15, яка називається «Оприлюднення інформації розпорядниками», розпорядники інформації зобов’язані опри­люднювати нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності. Разом з тим, відповідно до ч. 2, інформація, описана вище, підлягає обов’язковому оприлюдненню невід­кладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності в розпорядника інформації офіційного вебсайту така інфор­мація оприлюднюється на вебсайті з зазначенням дати оприлюднення документа й дати оновлення інформації.

Також проставлення дати оприлюднення важливе для проектів рішень, адже це визначає день, з якого відраховується строк початку обговорення проекту. Читайте всі рішення та всі інші документи органів та посадовців влади в інтернеті. У 2014 р. змінилася ст. 59 Закону «Про місцеве самовря­дування в Україні». Відтоді всі нормативно-правові акти всіх видів опри­люднюються в інтернеті. А значить, усі розпорядження голови громади (ради), рішення виконкому, розпорядження, накази, положення, правила та інші нормативні документи РДА, ОДА, управлінь, відділів, департаментів, а також місцевих рад набувають чинності після оприлюднення їх у інтернеті.

Інструмент «Особистий контроль»

Цікавою формою громадського контролю є моніторинг роботи чиновників, депутатів, мера. Відповідно до чинного законодавства посадові особи здій­снюють постійний прийом громадян. Тобто мер, секретар, голова ради, заступники, начальники та всі керівники мають здійснювати щомісяця прийом громадян. Можна приходити на ці прийоми, дивитися, як вони проходять, як вирішуються певні питання, ставити свої запитання. Натомість депутати місцевих рад самі повинні здійснювати регулярний прийом щонай­менше раз на квартал. Це дуже цікавий вид контролю та примусу пред­ставників влади працювати — отримати через інформаційний запит або дізнатися на сайті графік прийому громадян депутатами, а потім обійти всі місця прийому своїх колег у зазначений час та публічно поділитися результатами розвідки.

Аналогічно можна моніторити будь-яке управління, комунальне підпри­ємство, бюджетну установу. Приходити на місце, задавати різноманітні запитання, користуватися послугами органу влади та писати в соціальних мережах або на інших інтернет-майданчиках, чи якісно, чи ефективно, чи зручно працює та чи інша установа. Під моніторинг можуть підпадати не тільки комунальники, мер, депутати, але й поліклініки, школи, ЦНАП, адмі­ністрації тощо. Головне — постійно та систематично публікувати резуль­тати моніторингу та оприлюднювати інформацію, що це є форма контролю з боку громади за тим, як працює рада.