Інші заходи

Гарантії захисту працівника від незаконного звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу поширюються на усі трудові правовідносини

Конституційний Суд України ухвалив Рішення № 6-р(ІІ)/2019 у справі за конституційною скаргою Жабо Тетяни Максимівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 40  Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс).

http://www.ccu.gov.ua/novyna/garantiyi-zahystu-pracivnyka-vid-nezakonnogo-zvilnennya-z-iniciatyvy-vlasnyka-abo?fbclid=IwAR3GLvKi4jWR-v1LzU2NAmh5VHMMXDFTen3hBRvs_SrMEj15xNyqQLigSQc