Інші заходи

Дії кадровика: передача закладу культури у власність ОТГ

У зв’язку з передачею майна, зокрема закладів культури у власність ОТГ, виникають запитання, пов’язані з регулюванням трудових відносин з працівниками цих закладів. У цьому матеріалі ми розкажемо про те, що потрібно знати в таких ситуаціях.

Зміна власника закладу

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднана територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

Отже, внаслідок об’єднання заклад культури стане комунальною власністю ОТГ.

Питання, що стосуються регулювання трудових відносин з працівниками закладу культури при утворенні ОТГ, будуть вирішуватись відповідно до положень Кодексу законів про працю України.

Так, ч. 4 ст. 36 КЗпП передбачає таке: у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників.

Пунктом 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» визначено, що у випадках зміни власника підприємства (установи, організації) чи його реорганізації (злиття з іншим підприємством, приєднання до іншого підприємства, поділу підприємства, виділення з нього одного або кількох нових підприємств, перетворення одного підприємства в інше) дія трудового договору працівника продовжується (ч. 3 ст. 36 КЗпП).

Тож, як випливає із ч. 4 ст. 36 КЗпП, трудові відносини з працівниками закладу культури продовжать свою дію на умовах трудових договорів, укладених при прийомі на роботу.

При цьому працівників не потрібно звільняти та приймати на роботу в новий заклад.

У трудову книжку таких працівників записи про зміни, які відбулись, не вносяться.

Тільки у разі, якщо заклад культури змінить свою назву, до трудових книжок працівників слід буде внести запис про перейменування, що випливає із п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58.

Кадрова служба закладу культури має передати до ОТГ особові справи та трудові книжки працівників будинку культури, про що скласти акт приймання-передавання кадрових документів.

Увага!Процедура приймання-передачі кадрових документів не передбачена чинним законодавством, як і немає затвердженої форми акта приймання-передавання кадрових документів.

При здійсненні передачі кадрових документів необхідно виходити з тих правил, які склались на практиці.

Акт приймання-передавання має містити:

— інформацію про перелік усіх документів, які передаються;

— найменування документів, їх кількість, період часу, який вони охоплюють;

— відомості про відсутність (пошкодження) документів.

Акт має бути підписаний особами, які приймають і здають справи, затверджений керівником закладу культури.

Повідомляти працівників закладу культури про зміну власника закладу буде вже кадрова служба ОТГ.

Джерело