Децентралізація

Староста об’єднаної територіальної громади

Інститут старост сіл (селищ) було запроваджено Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у 2015 році. Отже, хто такий староста відповідно до нового законодавства і які його обов’язки?

Староста – це виборна посадова особа місцевого самоврядування. Староста обирається жителями села, селища, міста (сіл, селищ, міст), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Cтаростинський округ – частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою”.

Староста обирається в порядку, визначеному законом, на строк повноважень ради ОТГ.

Вибори старости (крім перших) відбуваються одночасно з виборами міського (селищного, сільського) голови, депутатів ради ОТГ.

Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.

Повноваження старости:

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

Чинне законодавство України наділяє правом місцеву раду ОТГ визначати перелік сіл, селищ, в яких обирається староста на строк повноважень місцевої ради.

Таким чином, своїм рішенням місцева рада, виходячи з власних організаційних, фінансових та матеріальних можливостей, визначає кількість старост, які будуть обрані в ОТГ, та відповідні території ОТГ, на яких старости будуть реалізовувати свої права та виконувати обов’язки. Частина території ОТГ, на якій староста реалізовує свої права та виконує обов’язки, може складатись як з одного населеного пункту, так і з декількох, жителі яких і повинні мати право обирати відповідного старосту.

Згідно з частиною 1 статті 89 Закону України «Про місцеві вибори» особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою, старостою, для її реєстрації, у разі наявності іншого представницького мандата, зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради. Особа, обрана сільським, селищним, міським головою, старостою, одночасно з копією заяви про припинення дії іншого представницького мандата подає документ про звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, старости. Як вбачається з наведеного депутат місцевої ради має право балотуватися на старосту села, при цьому у разі обрання старостою, має скласти повноваження депутата місцевої ради.

Діяльність старости села (селища, міста) фінансується за рахунок бюджету сільської (селищної, міської) ради ОТГ.

Староста, як посадова особа органу місцевого самоврядування, може вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат», староста, як член виконавчого комітету ради ОТГ, проводить державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Староста матиме печатку для довідок.

Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) особистої заяви до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

З появою в системі місцевого самоврядування нової посадової особи – старости виник і новий вид службових відносин: голова ОТГ – староста.

Спільним між головою ОТГ і старостою є те, що посада і голови, і старости є виборною. Голова обирається усією об’єднаною територіальною громадою, а староста – жителями відповідного старостинського округу.

Як голові, так і старості закон визначив чіткий перелік повноважень. Вони разом із наявними у кожного з них нормативно встановленими правами, утворюють їх правовий статус, що визначає напрями та зміст службових відносин голови ОТГ і старости в системі місцевого самоврядування.

Спільним між головою і старостою щодо участі у засіданнях виконавчого комітету, на яких головує сільський, селищний, міський голова, є те, що кожен з них має право лише одного ухвального голосу. Іншими словами, голова ОТГ, не зважаючи на його головування на засіданні виконкому, не має будь-яких інших переваг відносно решти членів виконкому, включаючи й старосту.

Відмінним між головою ОТГ і старостою є обсяг їхніх повноважень, що визначені законодавством про місцеве самоврядування, та територія, на яку поширюється їхня юрисдикція.

Так, повноваження голови дозволяють їх реалізовувати на усій території об’єднаної громади, тоді як юрисдикція старости здебільшого обмежується територією старостинського округу. Хоча староста має декілька повноважень, які він здійснює за межами старостинського округу, зокрема:

  • участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;
  • право гарантованого виступу на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
  • представлення інтересів жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради шляхом участі у засіданнях виконавчого комітету (частина 5 статті 14-1, пункти 1-3 статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У разі порушення старостою Конституції або законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень, голова ОТГ може винести на пленарне засідання ради, питання щодо дострокового припинення повноважень старости.

Питання до модуля