Децентралізація

Бюджетні питання, які постають перед об’єднаними територіальними громадами (Частина 2)

Частина 2 Видатки загального та спеціального фондів бюджетів ОТГ

 ( у тому числі видатки бюджету розвитку)

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Видаткові повноваження бюджетів об’єднаних територіальних громад ідентичні з повноваженнями бюджетів міст обласного значення та районів. У ході планування розрахункові обсяги видатків бюджетів ОТГ визначаються окремо по кожній галузі та виходячи із загального ресурсу і пріоритетності видатків.

 

ВИД ВИДАТКІВ НОРМА БКУ
освіта: п.2 ч. 1 ст. 89
дошкільна освіта пп. а) п. 2 ч. 1 ст. 89
загальна середня освіта; загальноосвітні навчальні заклади, зокрема і загальноосвітні навчальні заклади усіх щаблів, спеціалізовані школи (школи-інтернати, окрім шкіл, зазначених у п.а п. 7 ч. 1 ст. 87 та у п. а1 п. 2 ч. 1 ст. 90 БКУ), ліцеї (ліцеї-інтернати), гімназії (гімназії-інтернати), колегіуми (колегіуми-інтернати) (окрім загальноосвітніх навчальних закладів, зазначених у п. а1 п. 2 ч. 1 ст. 90 БКУ), вечірні (змінні) школи), навчально-виховні комплекси “дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” пп. б) п. 2 ч. 1 ст. 89
навчальні заклади для громадян, котрі потребують соціальної допомоги та  реабілітації, загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не  менше 70 відсотків з  учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію означеного регіону), дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї та сімї патронатрних  вихователів, інклюзивно – ресурсні центри пп. в) п. 2 ч. 1 ст. 89
інші державні освітні програми пп. г) п. 2 ч. 1 ст. 89
вища освіта (на сплату послуг із підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації державної та комунальної власності згідно програм соціально-економічного розвитку регіонів) пп. ґ) п. 2 ч. 1 ст. 89
позашкільна освіта пп. д) п. 2 ч. 1 ст. 89
професійно – технічна освіта з бюджетів міст обласного значення – обласних центрів (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у професійно – технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст) пп. е) п. 2 ч. 1 ст. 89
охорона здоров’я: п.3 ч. 1 ст. 89
амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні) пп. а) п. 3 ч. 1 ст. 89
первинна медична допомога (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медоко-санітарної) допомоги та інші заклади охорони здоров*я, що надають первинну медичну допомогу) пп. а1) п. 3 ч. 1 ст. 89
програми медико-санітарної освіти (міські та  районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти) пп. б) п. 3 ч. 1 ст. 89
інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи) пп. в) п. 3 ч. 1 ст. 89
оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну  медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню пп. г) п. 3 ч. 1 ст. 89
співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад пп. ґ) п. 3 ч. 1 ст. 89
 місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; пп. д) п. 3 ч. 1 ст. 89
місцеві програми громадського здоров’я пп. е) п. 3 ч. 1 ст. 89
соціальний захист та соціальне забезпечення: п.4 ч. 1 ст. 89
державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та  соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо не  менше 70 відсотків дітей, які перебувають у  цих закладах, припадає на  територію означеного регіону); територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги пп. а) п. 4 ч. 1 ст. 89
державні програми соціального захисту:

допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасова державна допомога дітям, допомога по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”), щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України “Про захист рослин”; громадянам відповідно до пункту “ї” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України “Про культуру”, частини другої статті 30 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України “Про освіту”; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; доставка громадянам повідомлень про призначення субсидії;

виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”;

оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;

підтримка малих групових будинків;

 

пп. б) п.4 ч. 1 ст. 89
державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян; пп. в) п.4 ч. 1 ст. 89
міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі утримання та програми районних і міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді пп. г) п.4 ч. 1 ст. 89
державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми: сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки, театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки комунальної власності п.5 ч. 1 ст. 89
фізична культура і спорт:  
утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського, Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення п.6 ч. 1 ст. 89
місцева пожежна охорона п.1 ч.1 ст.91
муніципальні формування з охорони громадського порядку п.1-1 ч.1 ст.91
органи місцевого самоврядування п.2 ч.1 ст. 91
соціальний захист та соціальне забезпечення: п.3 ч. 1 ст. 91
програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі на підтримку  діяльності молодіжних центрів пп. а) п.3 ч. 1 ст. 91
місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення пп. б) п.3 ч. 1 ст. 91
програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів пп. в) п.3 ч. 1 ст. 91
центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань пп. г) п.3 ч. 1 ст. 91
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян пп. ґ) п.3 ч. 1 ст. 91
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги пп. д) п.3 ч. 1 ст. 91
надання ветеранським організаціям фінансової підтримки та кредитування пп. е) п.3 ч. 1 ст. 91
місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів п.5 ч. 1 ст. 91
культурно-мистецькі програми місцевого значення п.6 ч. 1 ст. 91
програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації п.7 ч. 1 ст. 91
місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту п.8 ч. 1 ст. 91
типове проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури п.9 ч. 1 ст. 91
транспорт, дорожнє господарство: п.10 ч. 1 ст. 91
регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень пп. а) п.10 ч. 1 ст. 91
експлуатація дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами) пп. б) п.10 ч. 1 ст. 91
будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) пп. в) п.10 ч. 1 ст. 91
заходи з організації рятування на водах п.11 ч. 1 ст. 91
обслуговування місцевого боргу п.12 ч. 1 ст. 91
програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій п.13 ч. 1 ст. 91
управління комунальним майном п.14 ч. 1 ст. 91
регулювання земельних відносин п.15 ч. 1 ст. 91
заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, установлених законом п.16 ч. 1 ст. 91
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення п.17 ч. 1 ст. 91
проведення місцевих виборів у передбачених законом випадках та місцевих референдумів п.18 ч. 1 ст. 91
членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань п.19 ч. 1 ст. 91
підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування п.20 ч. 1 ст. 91
реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ п. 20-2 ч. 1 ст. 91
програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян п. 20-3 ч. 1 ст. 91
пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; п. 20-4 ч. 1 ст. 91
інші програми, пов’язані з  виконанням власних повноважень, затверджені відповідною місцевою радою згідно із законом п.21 ч. 1 ст. 91
Видатки бюджету розвитку ч.2 ст. 71
погашення місцевого боргу п.1 ч. 2 ст. 71
капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених пп. 2–13 ч. 1 ст. 69-1 БКУ надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів п.2 ч. 2 ст. 71
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб’єкта господарювання п.3 ч. 2 ст. 71
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки п.4 ч. 2 ст. 71
підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на  них державної (до  розмежування земель державної та  комунальної власності)  чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів п.5 ч. 2 ст. 71
платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань обласної ради чи територіальної громади міста п.6 ч. 2 ст. 71
розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні п.7 ч. 2 ст. 71

 

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

 

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства. Згідно ст.ст. 89, 91 БКУ видатки місцевих бюджетів поділяються на ті, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, і на ті, що можуть здійснюватися з окремих видів місцевих бюджетів.

Особливістю видатків спеціального фонду є те, що вони здійснюються за рахунок конкретно визначених джерел надходжень у відповідності до їх обсягів. У випадку відсутності таких джерел видатки не здійснюються. Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету, якщо рішенням про місцевий бюджет не встановлено інше.

Необхідно звернути увагу, що місцева рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому. Особливої уваги потребують видатки цільових фондів, які можуть використовуватися за певними напрямами, наприклад:

1) зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, бюджетних установ;

2) надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян, які її потребують;

3) роботи, пов’язані з благоустроєм територіальної громади, будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів;

4) заходи по забезпеченню соціального захисту населення (в особливих ситуаціях);

5) здійснення представницьких цілей;

6) проведення заходів, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та інших святкувань;

7) проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів.