Децентралізація

Процес об’єднання територіальних громад

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон) визначає наступні принципи добровільного об’єднання громад:

1) конституційності та законності;

2) добровільності;

3)економічної ефективності;

4)державної підтримки;

5)повсюдності місцевого самоврядування;

6)прозорості та відкритості;

7)відповідальності.

Також, визначає наступні умови формування об’єднаних громад:

 • у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;
 • територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;
 • об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;
 • при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади; якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Хто може бути ініціаторами об’єднання територіальних громад?

 • сільський, селищний або міський голова;
 • депутати сільської, селищної або міської ради (не менше, ніж третина загального складу);
 • члени територіальної громади в межах місцевої ініціативи;
 • органи самоорганізації населення, якщо вони представляють більше, ніж третину членів відповідної територіальної громади.

У разі, коли ініціатива виходить від сільського, селищного, міського голови, повинно бути проведено такі етапи:

Процес ініціювання утворення громади:

 1. Ініціювання створення об’єднаної громади з визначенням центру об’єднання та громад, що об’єднуються (сільський голова, 1/3 депутатів, територіальна громада).
 2. Громадське обговорення (30 днів) та прийняття рішення на сесії сільської/селищної/ міської ради №1 про згоду на об’єднання та делегування представника до спільної робочої групи (рішення сесії).
 3. Сільський голова надсилає пропозицію про об’єднання суміжній територіальній громаді.
 4. Громадське обговорення пропозиції суміжною громадою (30 днів) та проведення сесії ради для згоди на об’єднання та делегування представника в робочу групу.
 5. Спільна робоча група розробляє документи про добровільне об’єднання (договір, план організаційних заходів).
 6. Громадське обговорення проектів рішень (до 60 днів) та прийняття рішення сесії сільської/селищної/міської ради №2 про схвалення проекту таких документів.
 7. 5 днів – подання рішення до ОДА для висновку на відповідність Конституції на законам України.
 8. 10 днів – отримання погодження від ОДА (розпорядження голови ОДА).
 9. Рішення сесії сільської/селищної/міської ради №3 про ухвалення добровільного об’єднання територіальних громад або проведення місцевого референдуму.
 10. Звернення сільського голови до обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади.

Узаконення об’єднаної громади та оголошення виборів

1.Прийняття рішення обласною радою про утворення об’єднаної громади (30 днів в моменту отримання звернення).

2.Рішення ВРУ про створення громади. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною з дня набрання чинності акта Верховної Ради України про її утворення.

3.Одночасно з прийняттям акта про утворення об’єднаної територіальної громади Верховною Радою України призначаються вибори місцевої ради об’єднаної територіальної громади та сільського (селищного, міського) голови.

4.Новообрана сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

5.Об’єднана територіальна громада та її органи місцевого самоврядування є правонаступниками прав і обов’язків територіальних громад, що вирішили об’єднатися, та їх органів місцевого самоврядування.

Початок функціонування нової об’єднаної громади

1.Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися.

2.Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду .

3.Ліквідаційна комісія утворюється новообраною сільською, селищною, міською радою.

4.До формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.

5.Сільський голова громади, що об’єднується виконує функції старости.

У разі, коли ініціатива виходить не від сільського, селищного, міського голови, алгоритм об’єднання буде таким:

1.до сільського, селищного чи міського голови надсилається пропозиція щодо об’єднання;

2.головою приймається розпорядження «Про вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення»;

3.сільською, селищною, міською радою приймається рішення про проведення громадських обговорень щодо ОТГ з оформленням протоколу за їх результатами;

4.надання згоди сільською, селищною, міською радою на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи та інформування ініціатора про згоду;

5.створення робочою групою проекту рішення про добровільне об’єднання територіальних громад та його обговорення;

6.подання спільною робочою групою проекту та подальше його схвалення сільською, селищною чи міською радою з подальшим інформуванням ініціатора про схвалення проекту рішення щодо ОТГ;

7.в разі висновку щодо відповідності проекту Конституції та законам України приймається рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», копія якого надсилається ініціатору об’єднання.

ОДА відповідно звертається до Центральної виборчої комісії для призначення виборів та інформує відповідні ради, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад.

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст. Щодо об’єднання територіальних громад (сільських, селищних рад), розташованих на територіях суміжних районів, законом передбачена можливість об’єднання таких територіальних громад.

Об’єднання громад, що не межують між собою, неможливе.

Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за Законом України «Про добровільне об’єднання» з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 Закону.

Питання до модуля